FLYG & FÖRSVAR

Våra kunder inom flyg och försvarsindustrin finns inom både på den militära sidan och den civila sidan.

Flyg & Försvar

Våra kunder inom flyg och försvarsindustrin finns inom både på den militära och den civila sidan.

Exempel på mindre projekt kan vara inom Produktionsutveckling och Lean Transformation, Värdeflödesanalyser / Value Stream Mapping ( VSM) som bas för fortsatt förbättringsarbete. Större projekt med ny produkt introduktion och förberedelse för industrialisering med ny teknik. Där vi använder vår Gate drivna process med fokus på kort ledtid, skapa arbetsinstruktioner, Tidstudier, balansering, arbetsplatsutformning, layout och logistikutveckling.

Vi har utför många arbeten inom Arbetsinstruktioner / standardiserat arbete. Där vi med hjälp av en standardiserad arbetsmetod, effektiviserat processen kring förberedelser och framtagning av arbetsinstruktioner. Målet har varit att sätta en ny metod där ”bästa praxis” främjar operatören att få goda instruktioner för att utföra sitt arbete utan att behöva söka efter information i standarder eller ritningar

Vi skapar ex arbetsinstruktioner i marknadens mjukvaror so Ex Delmia, Siemens, PTC och Avix. Vi har erfarenhet att knyta ihop dessa system med ERP system som Ex SAP, IFS & Monitor. Vår ambition är att få ersätta pappersarbetsinstruktioner med 3D Baserade Arbetsinstruktion för bästa arbetsätt.

Vi hjälper även våra kunder inom flyg och försvar att via en standardiserad arbetsmetod effektivisera processen kring ombalansering och taktoptimering.

Vi har satt upp ett satelitkontor i Göteborg för IT-systemutveckling och support mot kund inom militära organisation där vi har möjlighet att arbeta remote mot dem i hela världen.

Vi har drivit projekt att implementerar Siemens TeamCenter Manufacturing,  Projekt som Implementering av integration mellan Delmia och SAP mfl.

Vi har gjort utvärderingar på möjligheten att ersätta reparationshandböcker med 3D applikation baserad på designdokumentation och MBD till framtagning av virtuella monteringsinstruktioner.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER INOM FLYGINDUSTRIN

Saab, Ericsson, Image System, Kongsberg Defence & Aerospace, GKN Aerospace, SAAB Kockums, Ruag, BAE Systems.

 • TYPISKA TJÄNSTER PÅ PLATS

  • Metodutveckling
  • Beredning
  • Internlogistik
  • Produktionsteknik
  • Projektledare
  • Layoutarbete
  • Arbetsinstruktioner
  • Tids- och Metodstudier
  • Verktygskonstruktion
  • Produktions- och processplanerare
  • SMED- Ställtidsreduktion
  • Systemarkitektur
  • Robotprogrammering
  • Robotsimulering
  • Virtual Commissioning
  • Process Planning
  • Off-line programmering
  • Materialfasadsbalansering
  • Ständiga förbättringar
 • TYPISKA PROJEKT

  • Framtidsutveckling
  • Industri 4.0
  • Layoutprojekt
  • Arbetsplatsutformning
  • Verifiering av robotcell
  • Flödessimulering
  • 3D Scanning
  • Lean Transformation
  • Smarta Fabriker
  • Digital Twin
  • Simulering av mänskliga rörelser
 • PRODUKTER VI LEVERERAR

  • Materialfasader/ Flowracks
  • Materialvagnar
  • Kitvagnar
  • Ergonomiska arbetsplatser
  • Transportvagnar
  • Mattor
  • Stripes och Skyltar
  • Fixturer
  • Automationslinor
  • Karakurilösningar
?>