Energi

Typisk projekt vi genomför på företag inom Energi segmentet kan vara inom Produktionsutveckling och Lean transformering med harmonisering av organisation, daglig styrning, standardiserat arbete och ställtidsreduktioner som resultat.

Energi

Typisk projekt vi genomför på företag inom Energi segmentet kan vara inom Produktionsutveckling och Lean transformering med harmonisering av organisation, daglig styrning, standardiserat arbete och ställtidsreduktioner som resultat. Andra kan vara simulering och verifiering av vad det innebär att gå från batch tillverkning till ”one piece flow”. Detta genom att använda verktyg som 3D scanning av befintlig fabrik, 3D-layout, Metod- och Balansanalyser och SMED analyser i Avix, Value Stream Mapping.

Andra kan vara olika Industrialiserings projekt med producerabarhet i tidiga utvecklingsfaser men även projekt där hel fabrik ska byggas eller flyttas.

Vi har även varit med och genomfört många projekt inom Ny produkt, Ny process och ny Fabrik. Vid design av ny fabrik har metod analyser, processplanering, produktionsflödes analyser, 3D layoter mm använts.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

AlfaLaval, LM Windpower, Holtab, Vestas, Westinghouse, Svenska Retursystem, Enercon, Siemens Wind Power, United Sun Systems, Climatewell, SKB, AkersSolution, Nothvolt, Skanska mfl

 • TYPISKA TJÄNSTER PÅ PLATS

  • Intern logistik
  • Produktionsteknik
  • Projektledare
  • Beredning
  • Robotprogrammering
  • Robotsimulering
  • Off-lineprogrammering
  • Virtual Commissioning
  • Process Planning
  • Layoutarbete
  • Materialfasadsbalansering
  • Arbetsinstruktioner
  • Tids- och Metodstudier
  • Ständiga förbättringar
  • Verktygskontruktion / Tooling design
  • S.M.E.D. – Ställtidsreduktion
  • Produktion- och processplanerare
  • Systemarkitekter
 • TYPISKA PROJEKT

  • Produktionsutveckling
  • Lean Transformation
  • Framtidsutveckling
  • Industri 4.0
  • Layoutprojekt
  • Arbetsplats- och Line-simulering
  • Robotcell-verifiering
  • Flödessimulering
  • 3D scanning
  • Smarta Fabriker
  • Digital Twin
  • Simulering av mänskliga rörelser
 • PRODUKTER VI LEVERERAR

  • Materialfasader / Flowracks
  • Materialvagnar
  • Kitvagnar
  • Ergonomiska arbetsplatser
  • Transportvagnar
  • Mattor
  • Stripes – skyltar
  • Fixturer
  • Automationsliner
  • Karakurilösningar
?>