Nyheter & Stories

 • Industrialiseringsaspekter i tidig produktutveckling.

  Kunden är tillverkare och utvecklare av elfordon. Industrialisering och Industrialiseringsaspekter i tidig produktutveckling. Resultatet: Produktkritik i tidig fas för att väva in tillverkningsbarhet i produktutvecklingen. Serieproduktion startade upp i början på 2013.
 • Ny Produkt, Ny Process & Nya Fabriker.

  Sex prototyper togs fram under 10 månader allt enligt SET Based Design & Virtual Manufacturing. Det arbetas med tre parallella prototyper. Ny pilotfabrik i Stockholm och Ny Fabrik i Olvega(komma) Spanien. Resultat: Från projektstart till fabrik – 18 månaders ledtid. Från sista 3D släpp till produktionsstart – 6 veckor
 • Robotlyftet – Automations­checkar

  Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta. Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft […]
 • Shooter – materialväxling

  Med Beewatecs PipeRacking-system är det enkelt att bygga olika typer av shooterlösningar för att underlätta laddning och lossning av olika typer av material.
 • Digital Twin där 3D scanningar blir verklighet

  Virtual Manufacturing har sedan 2007 scannat företag och industrilokaler runtom i världen för att ge en digital verklighet. Vårt uppdrag är nu att ge varje företag möjligheten med det enklaste och mest kraftfulla sättet att bygga och driva sin egen digitala tvilling till största möjliga potential. Digital Twin via 3D scanning och indoor Viewer Tekniken […]
 • Off-lineprogrammering och simulering av robotar

  För komplett line med 11 robotar genomfördes off-line programmering och simulering för alla modeller som går igenom tätningsprocessen. Produktionen kunde rampas up fortare men även och säkerställande av att uppstarten blev problemfri. Vi fanns på plats med project manager och tool desiger och medverkade även under installation.
 • Ansvar för metodutveckling av virtuella verktyg

  Utveckling av arbetsmetoder i virtuella verktyg för produktionsutveckling. Uppdraget är att anpassa och utveckla metoder hur de virtuella verktygen ska användas. Vi utvecklar kontinuerligt metoden som ska säkerställa arbetet med virtuella verktyg i produktion- och produktutvecklingen. Vi tar ansvar för bla Method development, User support, Training och Roll Out preparation.
 • Löpande framtagning av simuleringsmodeller

  För kunds räkning levereras robotsimuleringsmodeller i olika utföranden enligt översänt konstruktionsunderlag. Modellerna används av kund för presentation och nedladdning på hemsida där deras kunder i sin tur kan ladda ner olika robotmodeller för att använda i sin simulering. Modellerna levereras i de vanligaste simuleringsformaten, t.ex Process Simulate och Delmia. Dresspack och tillhörande utrustning levereras antingen […]
 • Konceptskapande av robotstation och ny fabrik

  Uppdraget är att ta fram olika koncept för robotanläggningen. En utvärdering av koncepten har gjorts tillsammans med kund och beslutsunderlag skapats för upphandling. Fortsättningen på projektet är konceptframtagning av en helt ny fabrik för svetsning.
 • Utvärdering med hjälp av DELMIA DPM-Assembly & AviX

  Uppdraget var att utvärdera line-byggarens förslag på utrustning, layout, kapacitet och bemanning för två nya monterings-liner. Med hjälp av ny arbetsmetodik initierades en tidig dialog med line-byggaren. Produkterna bereddes virtuellt på E-BOM material och lämpligaste monteringsmetod analyserades fram. Linerna byggdes om både gällande utrustning och layout, produktkalkylen tillät inte mer bemanning. Systemstöd som användes för […]
 • Layout förändring för att öka kapaciteten med 45%

  Virtual Manufacturing personal ansvarade för layout med maskinflyttar och installation (alla processer, utrustningar, logistik- och allmänutrymmen). Vi har berett plats, flyttat och installerat bearbetningsmaskiner och monteringsliner på en redan utnyttjad befintlig yta om 25 000 m2. Ytreduktion med -16% 110 maskinflyttar genomfördes 30 nya maskiner samt 4 nya kompletta monterings-liner. Införande av DS DraftSight. 10 […]
 • 3D Scanning av 220 000 m2 fabriksområde

  Uppdraget var att 3d scanna, visualisera och dimensionera samtliga byggnader, vägar, lagerområden inom fabriksområdet. Resultat: Total kontroll av lager och yta utomhus – 220 000 m2. Användas till grund för dimensionering och placering av lagerytor.
 • Industrialiserings-aspekter i tidig produktutveckling

  Kunden är tillverkare och utvecklare av elfordon. Industrialisering och Industrialiseringsaspekter i tidig produktutveckling. Resultatet: Produktkritik i tidig fas för att väva in tillverkningsbarhet i produktutvecklingen. Serieproduktion startade upp i början på 2013.
 • Ny Produkt, Ny Process & Nya Fabriker

  Sex prototyper togs fram under 10 månader allt enligt SET Based Design & Virtual Manufacturing Det arbetas med tre parallella prototyper. Ny pilotfabrik i Stockholm och Ny Fabrik i Olvega(komma) Spanien. Resultat: Från projektstart till fabrik – 18 månaders ledtid. Från sista 3D släpp till produktionsstart – 6 veckor
 • Undvik kostsamma fel med flödessimulering

  Flödessimulering är ett kraftfullt verktyg för att säkerställa att nybyggnationer eller förändringar i befintlig produktionsanläggning kommer att nå uppsatta mål gällande exempelvis kapacitet och ledtider. Genom att simulera det tänkta produktionskonceptet innan förändringarna genomförs kan kostsamma felbeslut undvikas. Virtual Manufacturing har nordens största flödessimuleringsgrupp med erfarenheter från många olika branscher. Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa […]
 • Lean introduktion

  Början på ett strategiskt beslut att införa flödesproduktion med LEAN principer. Startades upp under våren 2012 med Flödesproduktion ”10 dagar – 10 månader”. Målet är halverad ledtid från kundorder till leverans från 14 dagar till 7 dagar. Projektet pågår, ny layout med reducerad produktion och ledtid som följd.
 • Industrialisering

  Industrialiserings & Ramp-up projekt där Virtual Manufacturing bidrog med Interim Produktionschef & Projektledare.Vi införande av Standardized Work & Shop Floor Management. Detta var ett helt unikt Industrialiserings projekt som genomfördes. Förutom att fylla stolarna Produktionschef & Industraliseringsprojektledare genomfördes arbeten med Standardized Work & Shop Floor Management, händelsebaserad simulering samt simulering OLP Robot line, indirekt via Yaskawa. […]
 • SMED-analys med hjälp av AviX

  I projektet kunde ställtiden reduceras från 2.4 timmar till 1.04 timmar – 56.6 %. Samtidigt fick man nya uppdaterade ställinstruktioner. SMED-analys med hjälp av AviXVirtual Manufacturing har utbildningar inom SMED och kommer ge dig verktygen, tipsen och tekniken att implementera SMED i er verksamhet genom att: Metodiskt synliggöra icke värdeförädlande tid i ställtidsprocessen. Belysa icke värdeförädlande […]
 • Flytt av fabrik – Projektering av ny fabrik

  Virtual Manufacturing var med och genomförde en projektering av en ny fabrik samt flytt av befintlig fabrik. I projektet ingick metodnedbrytning, Processplanering, Produktionsflödesanalyser samt 2D layout och 3D layout. Verifiering av olika tänkbara produktionskoncept har genomförts sedan 2009. Vissa resultat verifieras i dagens fabrik.
 • Virtual Way – Nexonar

  Vi har utvecklat en applikation som kommer ge operatoren både arbetsintruktioner och kontinuerlig kvalitetskontroll
 • Pick-by-Mixed Reality with Microsoft HoloLens

  Virtual Manufacturing Labs (R&D) presenterar deras senaste teknologiska bidrag inom området Kitting Information System. Genom att använda funktionerna från Microsoft Hololens så lyckades vi komma fram med den här inspirerande lösningen till industrin.
 • Ny produktkatalog

  LEAN PRODUKTION KOMPONENTER OCH LÖSNINGAR Modulärt system för processoptimerare, arbetsplatsbyggare och kostnadssänkare. Produktkatalog
 • A 3d scan of hackefors

  Aladino

  about our collaboration with Linnaeus University and Mauro Caporuscio on the ALADINO project where we’re building a simulation algorithm for their Hackefors Digital Twin. The collaboration is aimed at optimizing the production schedule of the incoming orders by considering the space availability of the storage areas and minimizing the delay on the expected shipping dates, with the […]
 • 3D plan of our factory

  Aladino update

  Surprise avoidance with help of digitalization. The factory in Linköping is taking the digitalization of the site to top class.  We are connecting the Digital Twin, 3D models with a Real time location system (RTLS) that push and pull data from our ERP system. We are in a project where we create a new toll […]
 • A truck in a warehouse

  Digitaliseringar för tillverkning och logistik med Quuppas platstjänster

  Inom tillverkningen måste verksamhetschefer hantera en mängd olika logistiska utmaningar. Det främsta problemet är bristen på datasynlighet, vilket komplicerar allt från lagerhantering till spårning av försändelser. I avsaknad av synlighet från hela försörjningskedjan, blir föremål ofta felplacerade under de olika produktionsstadierna och tid slösas bort på att försöka spåra varor och utrustning manuellt. Till atrikel […]
 • Virtuals Logga

  Virtual Manufacturing and Quuppa Partnering to Bring Advanced Location Intelligence to Industrial IoT 

  We are very excited to announce our new partnership with Quuppa. Through this partnership, we will integrate Quuppa’s Intelligent Locating System with our RTLS programme, Gazpacho, to provide businesses with a comprehensive solution for tracking assets and people in real time.  Virtual Manufacturing specialises in providing state-of-the-art RTLS solutions for a range of industries. Partnering […]
 • Tulip harintegreratChatGPT!

  Tulip, en ledande leverantör av digitala produktionshanteringslösningar, har presenterat sin senaste tillägg till produktlinjen, ChatGPT AI Messenger. Driven av OpenAI’s toppmoderna ChatGPT språkmodell, revolutionerar denna chattapplikation sättet tillverkare interagerar med sina produktionssystem. ChatGPT AI Messenger låter användare skicka textmeddelanden och få realtidsrespons, vilket ger en sömlös och intuitiv kommunikationskanal mellan operatörer, tekniker och tillverkningssystemet. Med […]
 • Embrace the Future of Manufacturing with Our Webinar! ​

  ​In the dynamic landscape of today’s industrial world, the winds of change are blowing stronger than ever. Manufacturers are realizing the pressing need to modernize their processes and transition from outdated paper-based workflows. 📜➡️💻 ​​📣 Join industry experts from Virtual Manufacturing Sweden AB and Tulip Interfaces as they delve into the compelling reasons for manufacturers to make the switch to digital processes, and the transformative benefits it can bring. This webinar aims to provide valuable insights […]
 • Tulip Webinar

  ABOUT THIS EVENT In today’s fast-paced and increasingly digital world, manufacturers are realizing the pressing need to modernize their processes and transition from outdated paper-based workflows. Join industry experts from Tulip Interfaces and Virtual Manufacturing as they delve into the compelling reasons for manufacturers to make the switch to digital processes, and the transformative benefits […]
 • Upplev Tulip hos oss

  I vår produktion i Linköping har Tulip blivit en del av våran produktion, här kan du få en förstahandsupplevelse av möjligheterna med Tulip. På vår anläggning kan besökare inte bara bevittna Tulip utan också förstå hur vi använder dess funktioner för att förbättra effektiviteten och produktiviteten.  Men Tulip-upplevelsen slutar inte där. Vår utställning i Göteborg bjuder in […]