Robotics & Automation

Virtual Manufacturing erbjuder inom affärsområdet Robotics & Automation hjälp att genomföra projekt inom utveckling av automationsprocesser.
Vårt arbete stödjer olika former av automationsprocesser, från enstaka robotceller till kompletta robotliner. Vi har en gedigen erfarenhet inom svetsning, lackering, vattenskärning och limning/tätning.

 • Robotsimulering & OLP

  Dimensionering av robotar och deras omgivning kan göras mycket noggrant med hjälp av simulering. Genomföra tester, kollisionsdetektering och cykeltidsutvärdering bidrar till att säkerställa en perfekt layout och dimensionering av utrustningen.

  Dimensionering av robotar och deras omgivning kan göras mycket noggrant med hjälp av simulering. Virtual Manufacturing hjälper kunder med kollisionsdetektering, cykeltidsutvärdering och att genomföra tester vilket bidrar till att säkerställa en perfekt layout och dimensionering av utrustningen. Off-line programmering baserad på simuleringsarbetet bidrar till att driftsätta utrustningen felfritt inom en mycket kort tidsram.

  Virtual Manufacturing har över 15 års erfarenhet av robotsimulering och off-line programmering mot robotfabrikat såsom: ABB, MOTOMAN, IGM och KUKA. 

  Direktlänk till den här tjänsten
 • Verktygskonstruktion

  Fixturer, gripdon och andra verktyg är skräddarsydda för varje station för att framgångsrikt utföra de åtgärder som krävs för att slutföra de processer som tilldelats den stationen.

  Fixturer, gripdon och andra verktyg är skräddarsydda för att varje station framgångsrikt ska utföra de åtgärder som krävs för att slutföra de processer som tilldelats den stationen. Process, produkt-och resursdefinitioner är alla förutsättningar för verktygskonstruktion.

  Virtual Manufacturings konsulter har bred kompetens inom verktygskonstruktion för både manuell och automatiserad miljö med samlade krav från processer, produkter och resurser.

  Direktlänk till den här tjänsten
 • 2D/3D Layout

  När ny utrustning installeras är det alltid viktigt att visualisera målet för teamet och utesluta alla eventuella missförstånd.

  När ny utrustning installeras är det alltid viktigt att visualisera målet för teamet och utesluta alla eventuella missförstånd. En detaljerad 3D-layout möjliggör även mer komplexa robotsimuleringar för att optimera sekvenser och styrlogik med avseende på produktflöde och zonfördelning.

  Virtual Manufacturing har en inom Robotics & Automation en väl definierad metod för att nå optimala greenfield 3D-layouter. I befintliga anläggningar måste denna metod kompletteras med 3D Scanning och andra layoutmetoder.

  Direktlänk till den här tjänsten
 • Virtual Commissioning

  Baserat på den komplett virtuell modell av din produktionslinje, kan du felsöka och finjustera din fysiska PLC och dess styrlogik.

  Virtual Manufacturing utvecklar komplett virtuella modeller av produktionslinor för att kunna felsöka och finjustera våra kunders fysiska PLC och dess styrlogik. Det öppnar upp för möjligheten att upptäcka och förbereda rutiner för många undantagsscenarier såsom nödstopp och andra händelser som inte finns i de primära sekvenserna. Allt detta bidrar till att komprimera inkörningsperioden.

  Virtual Manufacturing kan stödja dina kontrolltekniker genom att skapa den virtuella miljö som behövs för att säkerställa och optimera PLC program. Vi förbereder även virtuella miljöer för off-line utbildning av operatörer och servicepersonal.

  Direktlänk till den här tjänsten
 • Robotlyftet

  Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta.

  Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta.

  Ansök om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering.

  Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas med det. Automationschecken ska ge ert företag möjlighet att ta in extern kompetens, som kan användas till att:

  • Förbereda en investering i automation
  • Förbättra beställarkompetensen av framtidssäkrade automationslösningar
  • Minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik
  • Öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling
  • Vidareutbilda personal för omställning till automation

  Automationscheckarna får inte användas till direkta investeringar i robotar, utan ska minska den tekniska och/eller ekonomiska risken för att underlätta inför kommande investeringar. Det övergripande målet är att öka automationsmognaden och skapa nya värden i företaget.

  Automationschecken ska användas för externa kostnader, exempelvis:

  • tekniska utredningar från integratör, systemleverantör eller annan konsult för att förbereda för automationslösning
  • testning av automationslösning för exempelvis arbetsuppgifter med bristande ergonomi, förbättrade produktions- och arbetsflöden eller tillverkningsmoment
  • simulering och provning av automationslösning vid exempelvis en testbädd eller testcenter
   projektering av automationslösning
  • utbildning av personal för att säkerställa att de uppfyller kompetensnivå och krav som kan kopplas till en automationslösning.

  Kvalificeringskriterier för Automationscheck.

  • Har ni tillverkande verksamhet inom SI-Koderna C: 10 (ej10:2), 11,13-33
  • Är företaget ekonomisk sunt/ej på obestånd?
  • Är ert företag ett aktiebolag, enkild firma, handelsbolag, ekonomisk förening eller kommanditbolag med ambition att växa?
  • Har företaget 2-249 anställda motsvarande heltid
  • Har företaget sin huvudsakliga verksamhet i Sverige
  • Företaget ägs inte till mer än 25% av ett företag eller ingår i en koncern med fler än 249 anställda.
  • Inte fått motsvarande automationscheck förut.
  • Har ni ekonomisk möjlighet att betala en del av projektkostnaden själva? Tillväxtverkets stödnivå uppgår till högst 75%, maximalt 150.000 kronor. 
  Direktlänk till den här tjänsten

Mer information

Kontaktpersoner för det här området