Manufacturing Software & Services

Vår tillverkningsmjukvara och våra tjänster är utformade för att lyfta din produktions- och leveranskedja. Med vår banbrytande teknik och expertstöd gör vi det möjligt för våra kunder att optimera sina tillverknings- och logistiska processer för förbättrad effektivitet, kostnadsbesparingar och övergripande framgång. Låt oss hjälpa Er att ta er verksamhet till nästa nivå.

 • Virtual Twin

  Virtual Twin är Virtual Manufacturings egna version av Digital Twin. En digital tvilling är en avbildning av en produkt, resurs eller process i produktionen. Denna skickar data till sin digitala tvilling, där den omvandlas till användbar information. Därmed kan man använda en digital tvilling för simulering, utvärdering och förbättring av prestanda, i bästa fall under en pågående process.

  Digital Twin via 3D scanning och indoor Viewer

  Virtual Twin är Virtual Manufacturings egna version av Digital Twin. Tekniken bakom digitala tvillingar kan förändra industrin i grunden. Investeringar blir mer lönsamma, resursutnyttjandet blir effektivare och dyra produktionsstopp förhindras, förbättra utnyttjande graden av lokalen etc.

  En digital tvilling är en avbildning av en produkt, resurs eller process i produktionen. Denna skickar data till sin digitala tvilling, där den omvandlas till användbar information. Därmed kan man använda en digital tvilling för simulering, utvärdering och förbättring av prestanda, i bästa fall under en pågående process.

  Vi kan genom en enkelt snabb och smidigt 3D scanning och en visualiseringsmjukvara gör först steget till digital tvilling till verklighet. Din 3D scanning kan bli användbar för alla direkt i webbläsaren där PoI taggar efter önskemål kan integreras. Genom en unikkombination av bilder och punkmoln blir din digitala tvilling unikt verklig.

  Nu finns en webbaserad applikation som visar realistiska digitala tvillingar med 360° panoramabilder, punkmoln och kartor som genererats vid 3D skanningen. Användare kan flytta runt i den digitala tvillingen som om de är på plats och använda den interaktiva funktionen för att lägga till, söka efter väg till goe-taggad information eller ta noggranna mätningar.

  Vilken information som läggs i  ”Point of Interest” har bara fantasin som begräsning. Detta kan exempelvis vara, Inventarielistor, Service manualer, information om pågående Kaizen events, utrymningsplaner, arbetsinstruktioner etc. Vi skapar en virtuell kontroll på hela anläggningen.  Flöden kan även visualiseras och guida besökare på en virtuell visning av fabriken.

  Direktlänk till den här tjänsten
 • TULIP

  Tulip, ledaren inom frontlinjeverksamhet, hjälper företag runt om i världen att utrusta sin personal med anslutna appar – vilket leder till arbete med högre kvalitet, förbättrad effektivitet och spårbarhet från hela verksamheten. Med Tulips molnbaserade plattform kan de som är närmast verksamheten dra fördel av komponerbarhet och kantuppkoppling för att digitalt transformera processer, vägleda operatörer, spåra produktion och få en holistisk överblick över verksamheten i realtid.  

  Optimera Dina Frontline Operations med Tulip Interfaces

  In English

  Den ledande lösningen för sömlös anslutning och innovation. Utforska vår revolutionerande plattform som omdefinierar Frontline Operations genom anslutna appar. Visualisera ditt produktionsgolv i ständig rörelse, harmoniserat av Tulips molnbaserade teknologi.

  Vårt fokus ligger på att erbjuda sömlösa Frontline Operations, där komposabilitet och kantanslutning möjliggör sömlösa processer. Resultatet? En höjning av arbetskvalitet, effektivitet och spårbarhet från början till slut över hela det operativa spektrumet.

  Tulip hjälper företag, oavsett storlek eller bransch, att övervinna operativa utmaningar. 

  Från komplexa tillverkningsinställningar till de precisionskrävande områdena inom läkemedel och medicinteknik är Tulip din hörnsten för att göra processer felfria, öka produktiviteten och ständigt förbättra operationer.

  Våra skräddarsydda lösningar blir ditt hemliga vapen för att anpassa Frontline Operations efter unika behov. Med Tulip Interfaces låser du upp möjligheter och skapar ett sömlöst anslutet ekosystem där precision och effektivitet regerar.

  Med Tulip blir realtidsdata din kompass för att fånga och analysera data genom hela operationer. 

  Navigera genom komplexa uppgifter med precision, minska fel och säkerställ felfri utförande i dina Frontline Operations. Vårt gränssnitt ger insikter som driver informerat beslutsfattande, processoptimering och en kultur av kontinuerlig förbättring.

  Spårbarhet från början till slut är vårt löfte.

  Tulips plattform säkerställer att varje steg i dina processer spåras och dokumenteras, vilket ger öppenhet och ansvar genom hela arbetsflödet. Gör dina Frontline Operations effektivare och mer hållbara genom att omfamna en paperless strategi med Tulip Interfaces.

  Höj dina Frontline Operations med Tulip Interfaces 

  Där anslutning möter transformation och möjligheterna är lika obegränsade som din ambition. Tulip, ledaren inom Frontline Operations, revolutionerar hur företag över hela världen rustar sin arbetsstyrka med anslutna appar, vilket leder till arbete av högre kvalitet, förbättrad effektivitet och spårbarhet från början till slut genom operationer.

   

  TULIP

  Direktlänk till den här tjänsten
 • Gazpacho tracking

  OPTIMERAD TRACKING OCH DIGITALISERING FÖR INDUSTRI OCH LOGISTIk
  Gazpacho, vår mångsidiga och lättanvända webb- och molnbaserade mjukvara, möjliggör analys av tracking data oberoende av den använda hårdvaran. Den ger företag möjlighet att effektivt hantera och dra nytta av realtidslokaliseringssystem (RTLS) i den snabbt digitaliserande tillverkningsindustrin.

  Optimerad Tracking och Digitalisering för Industri och Logistik

  In English

  Gazpacho, vår mångsidiga och lättanvända webb- och molnbaserade mjukvara, möjliggör analys av tracking data oberoende av den använda hårdvaran. Den ger företag möjlighet att effektivt hantera och dra nytta av realtidslokaliseringssystem (RTLS) i den snabbt digitaliserande tillverkningsindustrin.

  Framtidssäkring Genom RTLS-baserad Programvara

  I en värld där tillverkningsindustrin snabbt digitaliseras är Gazpacho Alice en ledande kraft inom området realtidslokaliseringssystem (RTLS). Dess agilitet, både inom hård- och mjukvaruaspekter, ger företag den flexibilitet de behöver för att anpassa sig till en ständigt föränderlig marknad.

  Integration för Optimal Effektivitet

  Att endast ha positioneringsdata räcker inte för att skapa verkligt värde. Gazpacho möjliggör sömlös integration av RTLS med företagsdata, vilket ger företag möjlighet att fatta rätt beslut i realtid. Det främjar utvärdering och förbättring av standardarbetsmetoder samt balanserar företagsprocesser för en robust och hållbar verksamhet.

  Strategisk Investering för Framgång

  Investering i RTLS-baserad programvara för beslutsfattande är en strategiskt viktig åtgärd för företag som strävar efter att förbli konkurrenskraftiga i den digitaliserade tillverkningsindustrin. Gazpacho låser upp RTLS-potentialen och erbjuder datadrivna insikter och effektivitet för framgång på den moderna marknaden.

  Direktlänk till den här tjänsten
 • Gazpacho Energy

  Som ett svar på den eskalerande utmaningen med stigande energipriser inom modern produktion framträder Gazpacho Energy som en transformerande lösning. Utöver att vara ett spårningsverktyg fungerar det som en strategisk allierad för företag som möter komplexiteten i kostnadsstyrning.

  Revolutionerande Energihantering i Modern Produktion

  I den dynamiska världen av modern produktion utgör de stigande energipriserna en utmaning. När företag navigerar genom komplexiteterna av stigande kostnader har behovet av innovativa lösningar aldrig varit mer akut. Gazpacho Energy träder fram som en lösning, banar vägen för företag att inte bara tackla ökande energikostnader utan också strategiskt optimera sina produktionsprocesser.

  Energidilemmat

  Gazpacho Energy är inte bara ett spårningsverktyg; det är en strategisk allierad för ditt företag. Genom noggrann övervakning av energianvändning möjliggör vårt program informerade beslut om när och hur man ska använda produktionsutrustning. Avslöja mönster, identifiera toppanvändningstider och optimera dina operationer för maximal effektivitet.

  Uppgradering för Effektivitet

  Dessutom fungerar Gazpacho Energy som en ledstjärna för uppgradering av utrustning. Äldre maskiner tenderar att vara mindre energieffektiva och bidrar till högre operativa kostnader. Med vårt program kan du utvärdera energieffektiviteten hos varje utrustningsdel, vilket gör det lättare att identifiera kandidater för uppgraderingar. Omfamna framtiden genom att ersätta föråldrade maskiner med energieffektiva alternativ.

  Hållbarhet och Besparingar

  Gazpacho Energy är inte bara ett kostnadsstyrningsverktyg; det är en katalysator för hållbarhet. Genom att peka ut energiineffektiviteter kan företag anpassa sina produktionsmetoder till miljövänliga principer. Upptäck möjligheter att minska avfall, sänka kostnader och bidra till en mer hållbar framtid.

  Höj Din Produktion med Gazpacho Energy

  Säg farväl till dagarna av osäkerhet kring energikostnader. Gazpacho Energy ger dig verktygen att ta kontroll över din energiförbrukning, fatta informerade beslut och uppgradera din produktionsutrustning strategiskt. Följ med oss på resan där energispårning förvandlas till handlingsbar intelligens, och effektivitet blir kännetecknet för din framgång.

  Through collaboration with Virtual Manufacturing and the adoption of Gazpacho Energy, we’ve acquired vital data on energy consumption. This data empowers us to strategically target areas for improvement, optimizing our operations effectively. Without it, we would have been operating blindly.” – Francis Woodward, Sulzer Pumps 

  Direktlänk till den här tjänsten
 • Mevisio – digitala pulstavlor

  Med MEVISIO sker visualisering med hjälp av digitala pulstavlor som underlättar för samarbete för olika typer av team. Tavlorna är utformade så att de ska kännas intuitiva och inbjudande att använda. MEVISIO är från grunden utvecklad för att fungera bra på Touch-baserade enheter såsom stora pekskärmar och surfplattor. Du kan träffa ditt team vid en stor pekskärm och ha ett effektivt pulsmöte. Samtidgt kan du ta med dig tavlan när du reser, och koppla upp dig och jobba i tavlan samtidigt som de andra i teamet och se uppdateringar direkt.

  VISUALISERING MED HJÄLP AV DIGITALA PULSTAVLOR SOM UNDERLÄTTAR FÖR SAMARBETE FÖR OLIKA TEAM.

  In English

  Tavlorna är utformade så att de ska kännas intuitiva och inbjudande att använda. Mevisio är från grunden utvecklad för att fungera bra på Touch-baserade enheter såsom stora pekskärmar och surfplattor. Du kan träffa ditt team vid en stor pekskärm och ha ett effektivt pulsmöte. Samtidgt kan du ta med dig tavlan när du reser, och koppla upp dig och jobba i tavlan samtidigt som de andra i teamet och se uppdateringar direkt. 

  Mevisio är en flexibel plattform där det går att bygga en mängd olika sorters tavlor. Varje tavla byggs upp genom att välja bland flera färdiga moduler. Du kan t.ex. välja bland moduler för diagram, flyttbara kort för t.ex. Kanban, tabeller, kartor, feedback smileys, formulär, checklistor. Din tavla blir på så vis helt unik och anpassad för dina behov. Modulerna är dessutom smarta – för varje modul finns en koppling till en avancerad databas som utformas efter din verksamhet. Du kan också välja att modulerna delar data med varandra, så att du kan visa samma data i flera tavlor men på det sätt som passar bäst för respektive forum. 

  En av de största fördelarna med att köra visualisering digitalt är att du kan koppla ihop och skicka förslag mellan tavlorna. Du kan på så vis eskalera ärenden till ledningen, som i sin tur även kan delegera uppgifter till de olika teamen. Det går även att bygga upp en struktur med exempelvis olika huvudprojekt som innehåller delprojekt, som i sin tur innehåller tidsplaner och aktiviteter. Det går dessutom att få en samlad bild genom att sammanställa data till övergripande tavlor med aggregerad information från underliggande tavlor. På så vis kan exempelvis ledningens övergripande strategi och nyckeltal brytas ner och visualiseras för varje team i hela verksamheten. När teamen kopplar aktiviteter till detta kan ledningen då direkt se hur verksamheten fortskrider mot målen. 

  Användningsområden för olika avdelningar:

  Effektiva Möten och Tidsstyrning med Mevisio Pulstavlor inom Produktion

  En produktionschef leder dagliga möten med sina produktionsledare för olika fabriker i landet. Varje produktionsledare genomför morgonmöten vid stora Touch Screens på centrala platser i fabrikerna. Genom individuella tavlor i Mevisio och en gemensam tavla på mötet, sammanställs realtidsinformation från varje enhet. Denna strategi möjliggör snabb problemlösning och säkerställer att alla order hanteras i tid, vilket ökar effektiviteten inom produktionen.

  Effektiv Projektledning och Riskhantering genom Målinriktade Tavlor

  Projektledaren som är ansvarig för alla nya utvecklingsprojekt använder ett par olika tavlor för att driva sina projekt. Tavlorna är uppdelade i olika delar för att planera och distribuera uppgifter till projektmedlemmarna. En gång i veckan har han extra fokus på tavlan som visualiserar och prioriterar risker. Det hjälper projekten att nå sina mål kring tid, kostnad och kvalitet. 

  Helhetssyn och Strategisk Ledning: VD:n Använder Management-Tavlor för Effektiva Beslut

  VD:n använder en uppsättning med flera management-tavlor som samlar upp data från alla olika tavlor som används för att leda hela företaget. Hon får då en aggregerad bild över vad som fungerar bra i verksamheten och vad som behöver undersökas närmare. På veckans ledningsmöte kan hon snabbt säkerställa att man har en gemensam förståelse i ledningsteamet över vilka avdelningar och processer som klarar sina mål. De kan också diskutera och omprioritera strategierna i affärsplanen – som givetvis är visualiserad på en tavla som även styrelsen är delaktig i. 

  Optimering av Patientflöde och Innovationshantering med Digitala Visualiseringstavlor inom Sjukhusledningen

  sjukhusledningen använder varje avdelningschef digitala visualiseringstavlor för att hantera patientflödet mellan avdelningar. Samtidigt är det viktigt att samla in idéer och förbättringsförslag, för att förbättra patientsäkerhet och ledtider, från både patienter och medarbetare. Alla patienter kan skicka in sina idéer från surfplattor i väntrummet, och de kommer direkt upp på den avdelnings tavla som det berör. 

  Framgångsrik Försäljning och Effektiv Projektöverföring med Integrerade Tavlor och CRM

  Försäljningschefen har i sin tavla en integration med CRM-systemet som hämtar in kundinformation. Tavlan används förutom till att visualisera säljmålen även för att leda och följa upp alla större initiativ och även för att lämna över de sålda projekten till projektledarna. Säljarna hanterar sina initiativ och att-göra punkter i mobilen och allt sammanställs på den gemensamma tavlan. 

  Direktlänk till den här tjänsten
 • Arkite – visuella arbetsinstruktioner

  Arkite HIM förvandlar arbetsstationer till en digital och interaktiv miljö. Det är den optimala teknologin för operatörsguidning. Visuella arbetsinstruktioner är vägen att ta för att eliminera fel i produktionen. HIM ger operatören monterings- och packningsinstruktioner i realtid genom Augmented Reality och varnar interaktivt för eventuella fel. Den smarta sensorn känner av om ett moment är utfört enligt instruktion och säkerställer på så vis att rätt uppgifter är slutförda. Detta förhindrar mänskliga fel i montering, packning, kittning mm.

  Arkite HIM förvandlar arbetsstationer till en digital och interaktiv miljö. Det är den optimala teknologin för operatörsguidning. Visuella arbetsinstruktioner är vägen att ta för att eliminera fel i produktionen. HIM ger operatören monterings- och packningsinstruktioner i realtid genom Augmented Reality och varnar interaktivt för eventuella fel. Den smarta sensorn känner av om ett moment är utfört enligt instruktion och säkerställer på så vis att rätt uppgifter är slutförda. Detta förhindrar mänskliga fel i montering, packning, kittning mm.

  Fördelar kvalitetsmässigt:

  • Motverkar mänskliga fel
  • Spårbarhet
  • Minskar mängden omarbete och produkter som behöver kasseras
  • Eliminerar reklamationer

  Fördelar effektivitetsmässigt:

  • Rätt från första gången
  • Flexibla batchstorlekar
  • Flexibel arbetskraft

  Fördelar humankapitalmässigt:

  • Kan användas av operatörer på olika nivå
  • Kortare upplärningskurva
  • Hjälpnivå baserad på kunskapsnivå
  • Försäkrar kunskapsnivån

  Andra fördelar relaterat till data:

  • Logga data
  • Spårbarhet
  • Visualisering av data
  Direktlänk till den här tjänsten
 • Visual components​

  Genom att implementera DES och flödessimulering med Visual Components, kan Virtual Manufacturing erbjuda en oslagbar insikt i din produktionsprocess. Dessa verktyg tillåter oss att modellera, simulera, och analysera komplexa tillverkningssystem på ett sätt som är både intuitivt och kraftfullt. Resultatet? Minskade kostnader, förbättrad effektivitet, och en snabbare tid till marknaden för dina produkter.​

  Effektivisera Din Tillverkning med Visual Components hos Virtual Manufacturing

  På Virtual Manufacturing är vi experter på att förvandla teori till praktik genom avancerad simuleringsteknik. Med hjälp av Visual Components, en världsledande plattform för 3D-simulering inom tillverkningsindustrin, tar vi din produktionsprocess till nästa nivå. Vårt mål är att optimera varje aspekt av din tillverkning, från design till leverans, genom att erbjuda skräddarsydda lösningar som möter just dina behov.​

  DES & Flödessimulering: Förutse Framtiden, Redan Idag

  Genom att implementera DES (Diskret Händelsestyrd Simulering) och flödessimulering med Visual Components, kan Virtual Manufacturing erbjuda en oslagbar insikt i din produktionsprocess. Dessa verktyg tillåter oss att modellera, simulera, och analysera komplexa tillverkningssystem på ett sätt som är både intuitivt och kraftfullt. Resultatet? Minskade kostnader, förbättrad effektivitet, och en snabbare tid till marknaden för dina produkter.​

  Revolutionera med Layout- och Robot integration

  Visual Components erbjuder inte bara DES och flödessimulering men också avancerade funktioner för layoutplanering och robotikintegration. Med dessa kraftfulla verktyg kan vi:​

  • Designa och optimera produktionslayouter i 3D för att maximera utrymmeseffektivitet och arbetsflöden.​
  • Simulera och validera robotapplikationer för automatisering, inklusive plockning, placering, och montering, vilket säkerställer att robotinvesteringar ger maximal avkastning.​
  • Integrera robotteknik med befintliga produktionslinjer för att öka produktiviteten och minska manuellt arbete.​

  Dessa funktioner möjliggör för oss att skapa en helhetsbild av möjliga förbättringar och innovationer i din tillverkningsprocess, vilket leder till ökad flexibilitet och lägre produktionskostnader.​

  Varför Välja Virtual Manufacturing?

  Med erfarenhet och ett brinnande engagemang för innovation, är Virtual Manufacturing din ideala partner för att implementera Visual Components. Vårt team av experter arbetar nära dig för att förstå dina specifika utmaningar och mål, och tillsammans skapar vi en anpassad lösning som tar din produktion till nya höjder.​

  Är du redo att upptäcka hur Visual Components kan revolutionera din tillverkningsprocess med dess omfattande DES, flödessimulering, layoutplanering och robot integration? Kontakta oss på Virtual Manufacturing idag för en konsultation. Låt oss tillsammans bygga framtidens tillverkningsindustri.

  Direktlänk till den här tjänsten
 • Quuppa

  Inom tillverkningen måste verksamhetschefer hantera en mängd olika logistiska utmaningar. Det främsta problemet är bristen på datasynlighet, vilket komplicerar allt från lagerhantering till spårning av försändelser. I avsaknad av synlighet från hela försörjningskedjan, blir föremål ofta felplacerade under de olika produktionsstadierna och tid slösas bort på att försöka spåra varor och utrustning manuellt. 

  Digitalisering för Tillverkning och Logistik med Quuppas Platstjänster

  In English

  Inom tillverkningssektorn står verksamhetschefer inför en komplex uppgift att hantera olika logistiska utmaningar. Det primära hindret är bristen på datasynlighet, vilket komplicerar allt från lagerhantering till spårning av försändelser.

  Utmaningar med Datasynlighet

  I frånvaro av synlighet genom hela försörjningskedjan hamnar föremål ofta felaktigt under olika produktionsstadier. Tidskrävande manuell spårning av varor och utrustning blir nödvändig.

  Fragmenterade Ledningssystem

  En annan utmaning är att olika intressenter använder sina egna interna ledningssystem och kommunikationskanaler. Detta resulterar i låst data och hindrar en övergripande bild av status och plats för tillgångar.

  Nödvändigheten av Centraliserat Spårsystem

  Den resulterande flaskhalsen tydliggör behovet av ett centraliserat system för tillgångsspårning, vilket endast kan uppnås genom att digitalisera logistiken. Quuppa har tagit initiativet att utveckla realtidslokaliseringssystem (RTLS) för att adressera denna nödvändighet.

  Quuppas RTLS-lösning

  Quuppas exakta positioneringssystem ger möjlighet att tydligt lokalisera och spåra tillgångar i realtid inom inomhusanläggningar. Unikt för Quuppas system är dess förmåga att lokalisera taggar och andra enheter med Bluetooth, inklusive mobiltelefoner och scanners, ned till 10 centimeters nivå. Detta gör det särskilt lämpat för lager och utmanande miljöer.

  Fördelar med Quuppas System

  Quuppa-systemet effektiviserar tillgångshämtning och ger en korrekt uppdaterad inventering på flera platser. Oavsett om det gäller verktyg, paket eller utrustning, ger systemet en centraliserad plattform för att enkelt konfigurera, hantera och övervaka flera platser, vilket förbättrar skalbarheten. Digitaliseringen möjliggör en ökad effektivitet och precision i logistikprocesserna.

  Indoor Positioning Systems

  QUUPPA

  Direktlänk till den här tjänsten

Mer information

Kontaktpersoner för det här området