Industrial Management

Virtual Manufacturing har inom affärsområdet Industrial Management ett brett team med mångårig erfarenhet inom tillverkningsindustrin. Vi arbetar med att stödja, driva och genomföra projekt inom Industrialisering, Lean Transformering, Produktionsteknik, Projektledning och Manufacturing PLM. Allt för att öka lönsamheten hos våra kunder.

 • Industrialisering

  Industrialisering av en produkt innebär att planera och genomföra hela processen när produkten Industrialiseringen av en produkt innebär att planera och genomföra hela processen när produkten överförs från den virtuella prototypen till produktion – inkluderande kvalitetssäkring, specifikationer, inköp, tillverkning och lansering.

  Industrialisering innebär att planera och genomföra hela processen från prototyp till produktion. Virtual Manufacturing stöttar företag genom hela processen och ser till att våra kunder når sina mål. Vi genomför industrialiseringsprojekt i tre steg: Förstudie, Detaljerad planering och Implementering.

  Förstudien inkluderar en nulägesanalys ”As Is”, ett framtidsscenario ”To Be” samt en plan för implementationsprocessen ”Process Design”. I den detaljerade planeringsfasen färdigställer vi det valda framtidsscenariot samt tar fram en slutgiltig specifikation och underlag för upphandling. I implementeringsfasen jobbar vi med installationsförberedelse, operatörsträning, virtuella- och fysiska acceptanstester samt driftstart och intrimning. 

  Vi brinner för att hjälpa våra kunder genomföra industrialiseringsprojekt till en lägre kostnad, med kortare ledtid och med en tryggare implementering. Vårt arbetssätt ger förutsättningar för att påbörja förändringsprojekt i ett tidigt skede, att jobba med ständiga förbättringar och att undvika överraskningar vid nya investeringar.

  Direktlänk till den här tjänsten
 • Produktionsteknologi

  Virtual Manufacturing har en bred erfarenhet av produktionsteknologi både när det gäller tillverkningsprocesser och produktionsutrustning.

  Virtual Manufacturing har en bred erfarenhet av produktionsteknologi både när det gäller tillverkningsprocesser och produktionsutrustning. Vi håller oss ständigt uppdaterade inom ny teknik för att hitta nya möjligheter för våra kunder. Vår breda erfarenhet inom olika brancher och tillverkningstekniker innebär att vi har möjlighet att optimera, kombinera och utveckla alla olika typer av produktionsprocesser.

  Direktlänk till den här tjänsten
 • Lean Transformation

  Lean Transformation syftar till att ändra medarbetarnas förmåga att identifiera, prioritera och lösa problem och kontinuerligt förbättra sitt arbete.

  Virtual Manufacturing har 25 års erfarenhet inom Lean Transformation, med erfarenheter från krävande branscher som bil- och flygindustrin. Vi har haft möjlighet att arbeta och verka inom dessa miljöer både på ingenjörssidan och i produktion.

  Lean Transformation syftar till att förbättra medarbetarnas förmåga att identifiera, prioritera och lösa problem samt att kontinuerligt förbättra sitt eget arbete. Förändringsarbetet börjar hos ledningen, utan deras förståelse och vilja att förbättras kommer inte förändringen kunna genomföras. Vår metod för Lean Transformation innebär att vi börjar arbeta inom ett mindre område för att visa hur förändringen kan genomföras och vilka resultat som kan uppnås. Därefter implementeras Lean inom hela produktionen och standardiserade processer och kontinuerliga förbättringar sprids inom organisationen.

  Direktlänk till den här tjänsten
 • Produktions- och Projektledning

  Virtual Manufacturing har en lång och gedigen erfarenhet av projektledning inom områden som uppstart av nya fabriker, automation, layout- och flödesförändringar och flytt av fabriker.

  Virtual Manufacturing arbetar med projektledning inom en mängd olika områden såsom uppstart av nya fabriker, automationsprojekt, layoutförändringar och flödesförändringar och flytt av fabriker. Vårt team inom Industrial Management består av erfarna projektledare som kan hjälpa er att driva och genomföra alla typer av industrialiseringsprojekt. Vi kan också erbjuda er möjligheten att använda våra konsulter för ledande positioner inom produktion, logistik, inköp och underhåll.

  Direktlänk till den här tjänsten
 • PLM för Manufacturing

  Virtual Manufacturing var tidiga med att ur ett produktionstekniskt perspektiv dra nytta av PLM.

  Modern produkt- och produktionsutveckling kräver att information från många olika funktioner knyts samman på ett effektivt sätt. Product Lifecycle Managment (PLM) innebär att ta kontroll över informationsflödet genom hela produktens livscykel, från koncept till produktion.

  Virtual Manufacturing var tidiga med att ur ett produktionstekniskt perspektiv dra nytta av CAD-system vilket har gjort att vi har varit delaktiga i alla stora implementeringar och förändringar inom PLM-området. Vi knyter ihop processer och system för att effektivisera flödet inom produkt- och processutvecklingen för att sedan komma till nytta för våra operatörer.

  Virtual Manufacturing erbjuder konsulter med erfarenhet inom PLM/ERP/MES system. Vi kan erbjuda hjälp inom:

  • Strategi och Verksamhetsutveckling
  • Metodutveckling
  • Konfigurering
  • Applikationsutveckling
  • Utbildning och support

  Våra konsulter kan ta roller som Business Analyst, Solution Architect, System Developer, Application Specialist & Method Developer

  Direktlänk till den här tjänsten
 • Strategi och Taktik

  Virtual Manufacturing är av åsikten att produktionsutvecklingsstrategi och taktiska behov måste ses i sin helhet och ingå i företagets mål och vision, för att få rätt effekt.

  Virtual Manufacturing erbjuder stöd i våra kunders arbete med strategiska och taktiska frågor samt organisationsutveckling. De flesta mindre och medelstora företag har en strategi för hur företaget ska utvecklas, men ingen organiserad plan för hur den skall knytas till den operativa verksamheten.

  Tyvärr är detta ett område som ofta är eftersatt, eftersom det saknas tid och resurser i många företag, för att genomföra en organiserad strategisk planering. Den strategisk planeringen är central för företagets lönsamhet och långsiktiga överlevnad. Virtual Manufacturing ser produktionsutvecklingsstrategi och taktiska behov som en helhet och anser att de är lika viktiga för att företagets mål och vision ska få rätt effekt.

  Direktlänk till den här tjänsten
 • Smart Factory / Industri 4.0

  Vi hälper er att navigera och lägga upp er Smart Factory Strategi och implementeringsplan. Vi är vana att tänka värden för produktion när vi pratar om Lean & Industry 4.0. Vi har en rik erfarenheten inom Digitalisering, Visualisering, Simulering sedan 30 år.

  Vi hälper er att navigera och lägga upp er Smart Factory Strategi och implementeringsplan. Vi är vana att tänka värden för produktion när vi pratar om Lean & Industry 4.0. Vi har en rik erfarenheten inom Digitalisering, Visualisering, Simulering sedan 30 år. Vi har arbetat med de flesta mjukvaru plattformar inom PLM, ERP, MES, APS allt från dom stora aktörerna till nichade mjukvaruleverantörer. Vi sätter värden på att hitta nyttan för våra operarörer.

  Direktlänk till den här tjänsten

Mer information

Kontaktpersoner för det här området