Tracking & Sensor System

Möjligheten att använda trackingsystem för att följa resurser och material i produktionsprocesserna skapar bättre underlag för att ta korrekta besult. Virtual Manufacturing är leverantörer av flera olika tracking- och sensorsystem för produktion som passar olika bra beroende på kundens behov, vi erbjuder:

  • Bluetooth tracking teknik
  • Ultra-Wide Band tracking teknik
  • Infraröd (IR) tracking teknik
  • Ultrasonic

Vi kan tracka allt från mänsklig rörelse av fingrar och händer till truckar och material i produktion- och lagerlokaler. Vi jobbar ständigt på att hitta nya tekniker och att själva utveckla och testa den teknik som redan finns på marknaden.