Robotsimulering & OLP

Dimensionering av robotar och deras omgivning kan göras mycket noggrant med hjälp av simulering. Virtual Manufacturing hjälper kunder med kollisionsdetektering, cykeltidsutvärdering och att genomföra tester vilket bidrar till att säkerställa en perfekt layout och dimensionering av utrustningen. Off-line programmering baserad på simuleringsarbetet bidrar till att driftsätta utrustningen felfritt inom en mycket kort tidsram.

Virtual Manufacturing har över 15 års erfarenhet av robotsimulering och off-line programmering mot robotfabrikat såsom: ABB, MOTOMAN, IGM och KUKA.