Systemstöd

Kravet på samtidiga produktvarienter inom samma tillverkning ställer höga krav på utvecklade metoder och ett fungerande systemstöd. Förståelse för kommunikation mellan människa och maskin är avgörande för lyckas med utvecklingen av bra systemstöd. Virtual Manufacturing erbjuder konsulter med bred erfarenhet av att ifrågasätta och utveckla hur människor, processer och system fungerar tillsammans. Vi erbjuder en rad olika integrations- och applikationsutvecklingstjänster för att effektivisera ett företags IT-infrastruktur. Vi utvecklar systemstöd för våra kunders produktutvecklingsprojekt och deras produktions- och logistikprocesser.

Vårt mål är att säkerställa att alla arbetar enhetligt, strukturerat och på ett effektivt sätt. Det skall alltid finnas ett dokumenterat arbetssätt som är intuitivt och enkelt att ta till sig. Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med är:

  • Metod- och Applikationsutveckling, Integration
  • Utbildning av personal, ge metod- och supportstöd
  • Testning av nya releaser, benchmarking
  • Processkartläggning, val av arbetsprocesser och system
  • Verksamhetsutveckling, implementering av PLM-lösning

Bransher