Strategi och Taktik

Virtual Manufacturing erbjuder stöd i våra kunders arbete med strategiska och taktiska frågor samt organisationsutveckling. De flesta mindre och medelstora företag har en strategi för hur företaget ska utvecklas, men ingen organiserad plan för hur den skall knytas till den operativa verksamheten.

Tyvärr är detta ett område som ofta är eftersatt, eftersom det saknas tid och resurser i många företag, för att genomföra en organiserad strategisk planering. Den strategisk planeringen är central för företagets lönsamhet och långsiktiga överlevnad. Virtual Manufacturing ser produktionsutvecklingsstrategi och taktiska behov som en helhet och anser att de är lika viktiga för att företagets mål och vision ska få rätt effekt.