Smart Factory / Industri 4.0

Vi hälper er att navigera och lägga upp er Smart Factory Strategi och implementeringsplan. Vi är vana att tänka värden för produktion när vi pratar om Lean & Industry 4.0. Vi har en rik erfarenheten inom Digitalisering, Visualisering, Simulering sedan 30 år. Vi har arbetat med de flesta mjukvaru plattformar inom PLM, ERP, MES, APS allt från dom stora aktörerna till nichade mjukvaruleverantörer. Vi sätter värden på att hitta nyttan för våra operarörer.

Industry 4.0 Smart factory