Shopfloor Management

Shopfloor Management innebär att visualisera och tydliggöra information i produktionen. Lean produktion syftar till att utnyttja resurser på ett effektivt sätt, säkra kundnöjdhet och att ständigt förbättra företagens konkurrensläge. Virtual Manufacturing har lång erfarenhet inom Shopfloor Management och hjälper våra kunder med utveckling av:

  • Kanbantavlor
  • Planeringstavlor
  • Produktionsuppföljningstavlor
  • Informationstavlor

Digitala Pulstavlor

Virtual Manufacturing är leverantörer av digitala pulstavlor från MEVISIO. Plattformen MEVISIO är byggd för att kunna hantera allt från några få tavlor för enkla behov till stora internationella koncerner med tusentals tavlor. Med hjälp av moderna verktyg och tjänster är plattformen åtkomlig över hela världen redan från start. Vi använder enbart välkända och betrodda tjänsteleverantörer för hosting av våra applikationer och data. Det gör att driftssäkerheten och åtkomligheten blir mycket hög. Eftersom viktig data hanteras i systemet är säkerheten högt prioriterad. Säkerhetstänket har legat som grund i allt från utveckling, till hosting, till kommunikation till klienten.