Robotlyftet

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta.

Ansök om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering.

Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas med det. Automationschecken ska ge ert företag möjlighet att ta in extern kompetens, som kan användas till att:

 • Förbereda en investering i automation
 • Förbättra beställarkompetensen av framtidssäkrade automationslösningar
 • Minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik
 • Öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling
 • Vidareutbilda personal för omställning till automation

Automationscheckarna får inte användas till direkta investeringar i robotar, utan ska minska den tekniska och/eller ekonomiska risken för att underlätta inför kommande investeringar. Det övergripande målet är att öka automationsmognaden och skapa nya värden i företaget.

Automationschecken ska användas för externa kostnader, exempelvis:

 • tekniska utredningar från integratör, systemleverantör eller annan konsult för att förbereda för automationslösning
 • testning av automationslösning för exempelvis arbetsuppgifter med bristande ergonomi, förbättrade produktions- och arbetsflöden eller tillverkningsmoment
 • simulering och provning av automationslösning vid exempelvis en testbädd eller testcenter
  projektering av automationslösning
 • utbildning av personal för att säkerställa att de uppfyller kompetensnivå och krav som kan kopplas till en automationslösning.

Kvalificeringskriterier för Automationscheck.

 • Har ni tillverkande verksamhet inom SI-Koderna C: 10 (ej10:2), 11,13-33
 • Är företaget ekonomisk sunt/ej på obestånd?
 • Är ert företag ett aktiebolag, enkild firma, handelsbolag, ekonomisk förening eller kommanditbolag med ambition att växa?
 • Har företaget 2-249 anställda motsvarande heltid
 • Har företaget sin huvudsakliga verksamhet i Sverige
 • Företaget ägs inte till mer än 25% av ett företag eller ingår i en koncern med fler än 249 anställda.
 • Inte fått motsvarande automationscheck förut.
 • Har ni ekonomisk möjlighet att betala en del av projektkostnaden själva? Tillväxtverkets stödnivå uppgår till högst 75%, maximalt 150.000 kronor.