Verktygskonstruktion

Fixturer, gripdon och andra verktyg är skräddarsydda för att varje station framgångsrikt ska utföra de åtgärder som krävs för att slutföra de processer som tilldelats den stationen. Process, produkt-och resursdefinitioner är alla förutsättningar för verktygskonstruktion.

Virtual Manufacturings konsulter har bred kompetens inom verktygskonstruktion för både manuell och automatiserad miljö med samlade krav från processer, produkter och resurser.