Quuppa

Digitalisering för Tillverkning och Logistik med Quuppas Platstjänster

In English

Inom tillverkningssektorn står verksamhetschefer inför en komplex uppgift att hantera olika logistiska utmaningar. Det primära hindret är bristen på datasynlighet, vilket komplicerar allt från lagerhantering till spårning av försändelser.

Utmaningar med Datasynlighet

I frånvaro av synlighet genom hela försörjningskedjan hamnar föremål ofta felaktigt under olika produktionsstadier. Tidskrävande manuell spårning av varor och utrustning blir nödvändig.

Fragmenterade Ledningssystem

En annan utmaning är att olika intressenter använder sina egna interna ledningssystem och kommunikationskanaler. Detta resulterar i låst data och hindrar en övergripande bild av status och plats för tillgångar.

Nödvändigheten av Centraliserat Spårsystem

Den resulterande flaskhalsen tydliggör behovet av ett centraliserat system för tillgångsspårning, vilket endast kan uppnås genom att digitalisera logistiken. Quuppa har tagit initiativet att utveckla realtidslokaliseringssystem (RTLS) för att adressera denna nödvändighet.

Quuppas RTLS-lösning

Quuppas exakta positioneringssystem ger möjlighet att tydligt lokalisera och spåra tillgångar i realtid inom inomhusanläggningar. Unikt för Quuppas system är dess förmåga att lokalisera taggar och andra enheter med Bluetooth, inklusive mobiltelefoner och scanners, ned till 10 centimeters nivå. Detta gör det särskilt lämpat för lager och utmanande miljöer.

Fördelar med Quuppas System

Quuppa-systemet effektiviserar tillgångshämtning och ger en korrekt uppdaterad inventering på flera platser. Oavsett om det gäller verktyg, paket eller utrustning, ger systemet en centraliserad plattform för att enkelt konfigurera, hantera och övervaka flera platser, vilket förbättrar skalbarheten. Digitaliseringen möjliggör en ökad effektivitet och precision i logistikprocesserna.

Indoor Positioning Systems

QUUPPA