PLM för Manufacturing

Modern produkt- och produktionsutveckling kräver att information från många olika funktioner knyts samman på ett effektivt sätt. Product Lifecycle Managment (PLM) innebär att ta kontroll över informationsflödet genom hela produktens livscykel, från koncept till produktion.

Virtual Manufacturing var tidiga med att ur ett produktionstekniskt perspektiv dra nytta av CAD-system vilket har gjort att vi har varit delaktiga i alla stora implementeringar och förändringar inom PLM-området. Vi knyter ihop processer och system för att effektivisera flödet inom produkt- och processutvecklingen för att sedan komma till nytta för våra operatörer.

Virtual Manufacturing erbjuder konsulter med erfarenhet inom PLM/ERP/MES system. Vi kan erbjuda hjälp inom:

  • Strategi och Verksamhetsutveckling
  • Metodutveckling
  • Konfigurering
  • Applikationsutveckling
  • Utbildning och support

Våra konsulter kan ta roller som Business Analyst, Solution Architect, System Developer, Application Specialist & Method Developer