Lean Transformation

Virtual Manufacturing har 25 års erfarenhet inom Lean Transformation, med erfarenheter från krävande branscher som bil- och flygindustrin. Vi har haft möjlighet att arbeta och verka inom dessa miljöer både på ingenjörssidan och i produktion.

Lean Transformation syftar till att förbättra medarbetarnas förmåga att identifiera, prioritera och lösa problem samt att kontinuerligt förbättra sitt eget arbete. Förändringsarbetet börjar hos ledningen, utan deras förståelse och vilja att förbättras kommer inte förändringen kunna genomföras. Vår metod för Lean Transformation innebär att vi börjar arbeta inom ett mindre område för att visa hur förändringen kan genomföras och vilka resultat som kan uppnås. Därefter implementeras Lean inom hela produktionen och standardiserade processer och kontinuerliga förbättringar sprids inom organisationen.