Layout

Virtual Manufacturing använder 3D layout som främsta verktyg för planering, simulering och kommunikation i alla typer av industrialiseringsprojekt. En 3D layout är enkel att förstå då den visar höjd i lokalen, portar, traverser, ventilationsrör m.m. Tidigt under designprocessen belyser den utmaningar och krav i produktionskedjan.

En layout i 3D är enklare att förstå då den även visar höjden i lokalen, portar, traverser, ventilationsrör m.m. Tidigt under designprocessen belyser den utmaningar och krav i produktionskedjan. Virtual Manufacturing erbjuder konsulter med bred erfarenhet inom layoutarbete i såväl 2D som 3D. Vi tar fram 3D-layouter vid genomförandet av flödesanalyser och design av arbetsplatser med korrekta materialfasader. Vår arbetsmetod består av fyra faser: 3D scanning, Modellering, Strukturering och Kommunikation. Flera alternativa layouter tas fram som beslutsunderlag och VR används för att visualisera och förbättra lösningsförslag.

Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med är:

  • 2D och 3D Layout
  • ASIS – TOBE scenario
  • 3D modellering av fabriksområde, lokaler och utrustning med olika noggrannhetskrav
  • 3D Scanning för att verifiera befintlig 2D/3D Layout