Internlogistik

Virtual Manufacturing erbjuder konsulter med bred erfarenhet inom traditionell lagerhantering såväl som taktade logistikprocesser. Målet med vårt arbete med internlogistik är att uppnå ett effektivt och utjämnat flöde. En bra internlogistik omfattar en komplett helhetssyn på flödet och dess hanteringskostnader, från godsmottagning, via montering till utlastning. Vi utvecklar även demonteringsflöden och återvinningshantering med tillhörande kostnader.

Lean Manufacturing genomsyrar vårt tankesätt och vi anser att produktion och logistik hör ihop och inte kan utvecklas separat. Vi arbetar med traditionell produktionsteknik för att balansera ut olika arbetsuppgifter och få logistiksystemet att takta med produktionen.

Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med är:

  • Flödessimulering
  • DES – Discrete Event Simulation
  • Kapacitetsberäkningar
  • Dimensionering av lagernivåer
  • Utnyttjandegrad för truckar och dragtågvagnar
  • 3D Layout
  • Konstruktion av Materialfasad, Kittvagnar
  • Metodanalyser, Tidsättning
  • Packinstruktioner