Beredning

Beredning är länken mellan konstruktion och produktion.

Konstruktörer utvecklar produkter för funktion och beredningen granskar konstruktionen för att anpassa produkten till en kostnadseffektiv produktion.

Virtual Manufacturing erbjuder inom affärsområdet Assembly & Production Flow konsulter med erfarenhet av beredning inom alla olika typer av industrier och system. Våra konsulter har erfarenhet av att beredning i system såsom Siemens Team Center (TS) , Dassault Enovia , PTC Windchill och Monitor. Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med är:

  • Beredning – DFA/DFM – Produkt granskning.  
  • Make or Buy analyser.
  • 3D Beredning / Assembly DMU / Assembly simulering.
  • Processplanering/Metodberedning (Strukturhantering).
  • Systemstöd såsom ERP/PLM – Kalkyltider och standardtider (MTM, SAM och AviX).   
  • Inkörningskurvor/Takter – Värdeflöde – Value Stream Mapping (VSM) – Process mappning.
  • DES Discrete Event Simulation – P-FMEA – Arbetsinstruktioner.   
  • Stations-, Line- och Materialfasadsbalansering.
  • Ergonomi, Arbetsplatsutformning Cell / Line.  
  • Investeringskalkyler – Förfrågningsunderlag – Tekniskt Upphandlingsstöd.