Arkite – visuella arbetsinstruktioner

Arkite HIM förvandlar arbetsstationer till en digital och interaktiv miljö. Det är den optimala teknologin för operatörsguidning. Visuella arbetsinstruktioner är vägen att ta för att eliminera fel i produktionen. HIM ger operatören monterings- och packningsinstruktioner i realtid genom Augmented Reality och varnar interaktivt för eventuella fel. Den smarta sensorn känner av om ett moment är utfört enligt instruktion och säkerställer på så vis att rätt uppgifter är slutförda. Detta förhindrar mänskliga fel i montering, packning, kittning mm.

Fördelar kvalitetsmässigt:

 • Motverkar mänskliga fel
 • Spårbarhet
 • Minskar mängden omarbete och produkter som behöver kasseras
 • Eliminerar reklamationer

Fördelar effektivitetsmässigt:

 • Rätt från första gången
 • Flexibla batchstorlekar
 • Flexibel arbetskraft

Fördelar humankapitalmässigt:

 • Kan användas av operatörer på olika nivå
 • Kortare upplärningskurva
 • Hjälpnivå baserad på kunskapsnivå
 • Försäkrar kunskapsnivån

Andra fördelar relaterat till data:

 • Logga data
 • Spårbarhet
 • Visualisering av data