Arbetsinstruktioner

Operatörer behöver arbetsinstruktioner för hur man monterar, installerar och underhåller produkter. Instruktionernas utformning beror på produktens komplexitet och hur lång tid operatören har. Arbetsinstruktionerna ska vara enkla och ska helst vara oberoende av språk.

Virtual Manufacturing flerårig erfarenhet av att skapa bästa möjliga underlag för operatörer inom bil, flyg och traditionell industri. Vi vill påbörja arbetet med arbetsinstruktioner i ett tidigt skede för att få feedback från konstruktörer och operatörer. Vi levererar traditionellt ett första utkast redan under prototyptillverkningen. Virtual Training är vår operatörsträning där vi skapar delaktighet genom att använda olika verktyg och metoder som gör att operatören delger sin kunskap inom exempelvis artikelnummer, komponentkännedom, val av verktyg och arbetsordning.

Vi arbetar med traditionella produktionstekniska metoder i kombination med den senaste tekniken inom bl.a. VR och AR för att hitta lösningar som passar våra kunders behov. Vårt fokus ligger på att utveckla hela arbetsplatsen och att tillslut uppnå ett standardiserat arbetssätt som ligger till grund för ständiga förbättringar.