AGV – Automated Guided Vehicles

Automated Guided Vehicles (AGV) och Autonomous Intelligent Vehicles (AIV)

Traditionella AGVer följer en förbestämd rutt med hjälp av optisk eller magnetisk läsning av spår i golvet. AVI är nästa generation av AGV som scannar av sin omgivning och räknar därefter ut den bästa vägen till destinationen. Scanningen ger information om objekt och människor som är i vägen, men tar också hänsyn till ombyggnationer av fabriken vilket kräver omprogramering om man har en traditionell AGV.

Automatiskt styrda fordorn har blivit en viktig del av materialhanteringen i många fabriker och lager. AGVer optimerar produktionsprocesserna, ökar säkerheten, minskar kostnaderna och kan i allmänhet intergreras i alla befintliga produktionsprocesser med lite modifiering.

Virtual Manufacturing har flerårig erfarenhet av AGV- och AIV installationer och vi hjälper våra kunder att hitta lösningar som passar för just deras behov. Vi kan hjälpa er med:

  • Simulering för att avgöra hur många AGVer som behövs i era processer.
  • Utformning av lösningar för att kunna automatisera era transporter.
  • Installering kompletta AGV och AIV system.
  • Integrering av AGVer med materialställ och att skapa materialtåg.