ARBETA PÅ VIRTUAL

På Virual kommer det in nya projekt hela tiden. Många av våra medarbetare berättar i sina intervjuer hur varierande projekten är, vilket gör att du måste utmana dig själv. ​”Jag ville jobba på ett ställe där man får jobba med olika projekt, med mycket variation och Virtual verkade vara platsen. Och det har varit, jag lär mig nya saker hela tiden.” – Leander​

Att arbeta på Virtual beskrivs som omväxlande, öppet och familjärt.
”Vi är som en stor familj. Vi arbetar med många projekt tillsammans över alla avdelningarna, samarbetar vilket gör att alla har en viktig roll på företaget. Vi jobbar alltid tillsammans även om det bara är en syns utåt till kund. Det är alltid någon som kan lite mer om jag skulle behöva hjälp.”-Anna

Virtual är ett företag där vi jobbar tillsammans och många som börjar väljer att stanna.​
”Det är en bra miljö på kontoret, du kan fråga vem som helst på kontoret om du behöver hjälp. Det finns mycket kunskap här. Vi har roligt på jobbet, det är en bra balans mellan arbetet och den sociala aspekten på jobbet.” – Leander​

VIRTUAL MANUFACTURING AB

VIRTUAL MANUFACTURING AB

Virtual Manufacturing bildades i december 2006 av ett antal grundare med en gedigen erfarenhet och historik inom modern produktionsutveckling.

Vi har idag kontor i Göteborg, Linköping, Bangkok (Thailand) och Penang (Malaysia).

VÅR VISION

Virtual Manufacturing är den mest innovativa partnern inom modern produktions- och logistikutveckling. Kompetens, kvalitet och hållbara åtaganden är våra ledstjärnor. Med hjälp av nya angreppssätt och synsätt ska vi hjälpa ledande företag inom tillverkningsindustrin att skapa värde och uppnå världsklass.

VÅRA VÄRDERINGAR

Innovation – Vår drivkraft är långsiktig förbättring och nytänkande.

Kunder – Vi skapar nöjda kunder genom att visa riktiga vinster och bygga kunskap.

Förändring – Vi skapar möjligheterna till en naturlig förändringsprocess.

Medarbetare – Vi tar ansvar för våra medarbetares utveckling, kompetens och kreativa potential.

The Virtual Way – Vår grund ligger i globalt tänkande med lokal handlingskraft – vi skall vara ett föredöme för att skapa resultat med små resurser.

<
<
<
<
<
<