Nyheter & Stories

  • Vad är Lean?

    Lean är en ledarskapsfilosofi och uppsättning principer som härstammar från tillverkning och har sedan tillämpats över olika branscher. Huvudmålet med Lean är att maximera värdet för kunder samtidigt som man minimerar slöseri. Det fokuserar på kontinuerlig förbättring, effektivitet och eliminering av icke-värdeskapande aktiviteter. Här är de viktigaste aspekterna av Lean-ledning, metoder och principer: Lean-principer har […]