Nyheter & Stories

  • Digitaliseringar för tillverkning och logistik med Quuppas platstjänster

    A truck in a warehouse

    Inom tillverkningen måste verksamhetschefer hantera en mängd olika logistiska utmaningar. Det främsta problemet är bristen på datasynlighet, vilket komplicerar allt från lagerhantering till spårning av försändelser. I avsaknad av synlighet från hela försörjningskedjan, blir föremål ofta felplacerade under de olika produktionsstadierna och tid slösas bort på att försöka spåra varor och utrustning manuellt.

    Till atrikel

    QUUPPA