Nyheter & Stories

  • Nya produkter i MedTech

    Andningsskydd – 4-Layer FFP2 ProduktAndningsskydd ska användas av personal som utför åtgärder där det finns risk för smittsamma aerosoler, för patienter som man vet eller misstänker har en infektion som sprids via aerosolsmitta eller vid vård av patienter som man vet eller misstänker är smittade med bakterier eller ett nyligen identifierat luftvägsvirus. StandardGB2626-2006IFA test Bakteriell […]