Nyheter & Stories

  • Utvärdering med hjälp av DELMIA DPM-Assembly & AviX

    Uppdraget var att utvärdera line-byggarens förslag på utrustning, layout, kapacitet och bemanning för två nya monterings-liner.

    Med hjälp av ny arbetsmetodik initierades en tidig dialog med line-byggaren. Produkterna bereddes virtuellt på E-BOM material och lämpligaste monteringsmetod analyserades fram.

    Linerna byggdes om både gällande utrustning och layout, produktkalkylen tillät inte mer bemanning.

    Systemstöd som användes för uppdraget var DELMIA DPM-Assembly och AviX.