Nyheter & Stories

 • SMED-analys med hjälp av AviX

  I projektet kunde ställtiden reduceras från 2.4 timmar till 1.04 timmar – 56.6 %. Samtidigt fick man nya uppdaterade ställinstruktioner.

  SMED-analys med hjälp av AviX
  Virtual Manufacturing har utbildningar inom SMED och kommer ge dig verktygen, tipsen och tekniken att implementera SMED i er verksamhet genom att:

  • Metodiskt synliggöra icke värdeförädlande tid i ställtidsprocessen.
  • Belysa icke värdeförädlande tid genom att mäta och sätta färg på ställtiderna i processen.
  • Hjälpa er att se skillnaden på inre och yttre ställaktiviteter.
  • Ge exempel och idéer hur man kan konvertera de inre ställaktiviteterna till yttre ställaktivitete.
  • Påvisa hur ni kan använda er av Kaizen och 5S och få SMED som en naturlig del i företagets förbättringsprocesser.

  SMED utbildningen ger praktiska exempel på hur metoden fungerar. Vi använder oss gärna av praktiska exempel från Er egen verksamhet.