Nyheter & Stories

  • Löpande framtagning av simuleringsmodeller

    För kunds räkning levereras robotsimuleringsmodeller i olika utföranden enligt översänt konstruktionsunderlag.

    Modellerna används av kund för presentation och nedladdning på hemsida där deras kunder i sin tur kan ladda ner olika robotmodeller för att använda i sin simulering. Modellerna levereras i de vanligaste simuleringsformaten, t.ex Process Simulate och Delmia. Dresspack och tillhörande utrustning levereras antingen till standardroboten, eller enligt kundspecifik beställning. Även robotmodeller med dynamiskt kablage levereras.