Nyheter & Stories

  • Lean introduktion

    Början på ett strategiskt beslut att införa flödesproduktion med LEAN principer. Startades upp under våren 2012 med Flödesproduktion ”10 dagar – 10 månader”. Målet är halverad ledtid från kundorder till leverans från 14 dagar till 7 dagar.

    Projektet pågår, ny layout med reducerad produktion och ledtid som följd.