Nyheter & Stories

  • Konceptskapande av robotstation och ny fabrik

    Uppdraget är att ta fram olika koncept för robotanläggningen.

    En utvärdering av koncepten har gjorts tillsammans med kund och beslutsunderlag skapats för upphandling. Fortsättningen på projektet är konceptframtagning av en helt ny fabrik för svetsning.