Nyheter & Stories

  • Industrialiserings-aspekter i tidig produktutveckling

    Kunden är tillverkare och utvecklare av elfordon. Industrialisering och Industrialiseringsaspekter i tidig produktutveckling.

    Resultatet: Produktkritik i tidig fas för att väva in tillverkningsbarhet i produktutvecklingen. Serieproduktion startade upp i början på 2013.