Nyheter & Stories

  • Flytt av fabrik – Projektering av ny fabrik

    Virtual Manufacturing var med och genomförde en projektering av en ny fabrik samt flytt av befintlig fabrik. I projektet ingick metodnedbrytning, Processplanering, Produktionsflödesanalyser samt 2D layout och 3D layout.

    Verifiering av olika tänkbara produktionskoncept har genomförts sedan 2009.

    Vissa resultat verifieras i dagens fabrik.