Nyheter & Stories

  • 3D Scanning av 220 000 m2 fabriksområde

    Uppdraget var att 3d scanna, visualisera och dimensionera samtliga byggnader, vägar, lagerområden inom fabriksområdet.

    Resultat: Total kontroll av lager och yta utomhus – 220 000 m2. Användas till grund för dimensionering och placering av lagerytor.