Nyheter & Stories

 • Shooter – materialväxling

  Med Beewatecs PipeRacking-system är det enkelt att bygga olika typer av shooterlösningar för att underlätta laddning och lossning av olika typer av material.
 • Off-lineprogrammering och simulering av robotar

  För komplett line med 11 robotar genomfördes off-line programmering och simulering för alla modeller som går igenom tätningsprocessen. Produktionen kunde rampas up fortare men även och säkerställande av att uppstarten blev problemfri. Vi fanns på plats med project manager och tool desiger och medverkade även under installation.
 • Ansvar för metodutveckling av virtuella verktyg

  Utveckling av arbetsmetoder i virtuella verktyg för produktionsutveckling. Uppdraget är att anpassa och utveckla metoder hur de virtuella verktygen ska användas. Vi utvecklar kontinuerligt metoden som ska säkerställa arbetet med virtuella verktyg i produktion- och produktutvecklingen. Vi tar ansvar för bla Method development, User support, Training och Roll Out preparation.
 • Löpande framtagning av simuleringsmodeller

  För kunds räkning levereras robotsimuleringsmodeller i olika utföranden enligt översänt konstruktionsunderlag. Modellerna används av kund för presentation och nedladdning på hemsida där deras kunder i sin tur kan ladda ner olika robotmodeller för att använda i sin simulering. Modellerna levereras i de vanligaste simuleringsformaten, t.ex Process Simulate och Delmia. Dresspack och tillhörande utrustning levereras antingen […]
 • Konceptskapande av robotstation och ny fabrik

  Uppdraget är att ta fram olika koncept för robotanläggningen. En utvärdering av koncepten har gjorts tillsammans med kund och beslutsunderlag skapats för upphandling. Fortsättningen på projektet är konceptframtagning av en helt ny fabrik för svetsning.
 • Utvärdering med hjälp av DELMIA DPM-Assembly & AviX

  Uppdraget var att utvärdera line-byggarens förslag på utrustning, layout, kapacitet och bemanning för två nya monterings-liner. Med hjälp av ny arbetsmetodik initierades en tidig dialog med line-byggaren. Produkterna bereddes virtuellt på E-BOM material och lämpligaste monteringsmetod analyserades fram. Linerna byggdes om både gällande utrustning och layout, produktkalkylen tillät inte mer bemanning. Systemstöd som användes för […]
 • Pick-by-Mixed Reality with Microsoft HoloLens

  Virtual Manufacturing Labs (R&D) presenterar deras senaste teknologiska bidrag inom området Kitting Information System. Genom att använda funktionerna från Microsoft Hololens så lyckades vi komma fram med den här inspirerande lösningen till industrin.
 • Virtual Way – Nexonar

  Vi har utvecklat en applikation som kommer ge operatoren både arbetsintruktioner och kontinuerlig kvalitetskontroll
 • Layout förändring för att öka kapaciteten med 45%

  Virtual Manufacturing personal ansvarade för layout med maskinflyttar och installation (alla processer, utrustningar, logistik- och allmänutrymmen). Vi har berett plats, flyttat och installerat bearbetningsmaskiner och monteringsliner på en redan utnyttjad befintlig yta om 25 000 m2. Ytreduktion med -16% 110 maskinflyttar genomfördes 30 nya maskiner samt 4 nya kompletta monterings-liner. Införande av DS DraftSight. 10 […]
 • Undvik kostsamma fel med flödessimulering

  Flödessimulering är ett kraftfullt verktyg för att säkerställa att nybyggnationer eller förändringar i befintlig produktionsanläggning kommer att nå uppsatta mål gällande exempelvis kapacitet och ledtider. Genom att simulera det tänkta produktionskonceptet innan förändringarna genomförs kan kostsamma felbeslut undvikas. Virtual Manufacturing har nordens största flödessimuleringsgrupp med erfarenheter från många olika branscher. Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa […]
 • 3D Scanning av 220 000 m2 fabriksområde

  Uppdraget var att 3d scanna, visualisera och dimensionera samtliga byggnader, vägar, lagerområden inom fabriksområdet. Resultat: Total kontroll av lager och yta utomhus – 220 000 m2. Användas till grund för dimensionering och placering av lagerytor.
 • Industrialiserings-aspekter i tidig produktutveckling

  Kunden är tillverkare och utvecklare av elfordon. Industrialisering och Industrialiseringsaspekter i tidig produktutveckling. Resultatet: Produktkritik i tidig fas för att väva in tillverkningsbarhet i produktutvecklingen. Serieproduktion startade upp i början på 2013.
 • Ny Produkt, Ny Process & Nya Fabriker

  Sex prototyper togs fram under 10 månader allt enligt SET Based Design & Virtual Manufacturing Det arbetas med tre parallella prototyper. Ny pilotfabrik i Stockholm och Ny Fabrik i Olvega(komma) Spanien. Resultat: Från projektstart till fabrik – 18 månaders ledtid. Från sista 3D släpp till produktionsstart – 6 veckor
 • Lean introduktion

  Början på ett strategiskt beslut att införa flödesproduktion med LEAN principer. Startades upp under våren 2012 med Flödesproduktion ”10 dagar – 10 månader”. Målet är halverad ledtid från kundorder till leverans från 14 dagar till 7 dagar. Projektet pågår, ny layout med reducerad produktion och ledtid som följd.
 • Industrialisering

  Industrialiserings & Ramp-up projekt där Virtual Manufacturing bidrog med Interim Produktionschef & Projektledare.Vi införande av Standardized Work & Shop Floor Management. Detta var ett helt unikt Industrialiserings projekt som genomfördes. Förutom att fylla stolarna Produktionschef & Industraliseringsprojektledare genomfördes arbeten med Standardized Work & Shop Floor Management, händelsebaserad simulering samt simulering OLP Robot line, indirekt via Yaskawa. […]
 • SMED-analys med hjälp av AviX

  I projektet kunde ställtiden reduceras från 2.4 timmar till 1.04 timmar – 56.6 %. Samtidigt fick man nya uppdaterade ställinstruktioner. SMED-analys med hjälp av AviXVirtual Manufacturing har utbildningar inom SMED och kommer ge dig verktygen, tipsen och tekniken att implementera SMED i er verksamhet genom att: Metodiskt synliggöra icke värdeförädlande tid i ställtidsprocessen. Belysa icke värdeförädlande […]
 • Flytt av fabrik – Projektering av ny fabrik

  Virtual Manufacturing var med och genomförde en projektering av en ny fabrik samt flytt av befintlig fabrik. I projektet ingick metodnedbrytning, Processplanering, Produktionsflödesanalyser samt 2D layout och 3D layout. Verifiering av olika tänkbara produktionskoncept har genomförts sedan 2009. Vissa resultat verifieras i dagens fabrik.
 • Mevisio – digitala pulstavlor

  Med MEVISIO sker visualisering med hjälp av digitala pulstavlor som underlättar för samarbete för olika typer av team. Tavlorna är utformade så att de ska kännas intuitiva och inbjudande att använda. MEVISIO är från grunden utvecklad för att fungera bra på Touch-baserade enheter såsom stora pekskärmar och surfplattor. Du kan träffa ditt team vid en stor pekskärm och ha ett effektivt pulsmöte. Samtidgt kan du ta med dig tavlan när du reser, och koppla upp dig och jobba i tavlan samtidigt som de andra i teamet och se uppdateringar direkt.