Nyheter & Stories

  • Ny Produkt, Ny Process & Nya Fabriker.

    Sex prototyper togs fram under 10 månader allt enligt SET Based Design & Virtual Manufacturing.

    Det arbetas med tre parallella prototyper. Ny pilotfabrik i Stockholm och Ny Fabrik i Olvega(komma) Spanien.

    Resultat: Från projektstart till fabrik – 18 månaders ledtid. Från sista 3D släpp till produktionsstart – 6 veckor