Nyheter & Stories

 • Hello world!

  Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
 • Industrialiseringsaspekter i tidig produktutveckling.

  Kunden är tillverkare och utvecklare av elfordon. Industrialisering och Industrialiseringsaspekter i tidig produktutveckling. Resultatet: Produktkritik i tidig fas för att väva in tillverkningsbarhet i produktutvecklingen. Serieproduktion startade upp i början på 2013.
 • Ny Produkt, Ny Process & Nya Fabriker.

  Sex prototyper togs fram under 10 månader allt enligt SET Based Design & Virtual Manufacturing. Det arbetas med tre parallella prototyper. Ny pilotfabrik i Stockholm och Ny Fabrik i Olvega(komma) Spanien. Resultat: Från projektstart till fabrik – 18 månaders ledtid. Från sista 3D släpp till produktionsstart – 6 veckor
 • Lean introduktion

  Början på ett strategiskt beslut att införa flödesproduktion med LEAN principer. Startades upp under våren 2012 med Flödesproduktion ”10 dagar – 10 månader”. Målet är halverad ledtid från kundorder till leverans från 14 dagar till 7 dagar.Projektet pågår, ny layout med reducerad produktion och ledtid som följd.
 • Industrialisering

  Industrialiserings & Ramp-up projekt där Virtual Manufacturing bidrog med Interim Produktionschef & Projektledare.Vi införande av Standardized Work & Shop Floor Management. Detta var ett helt unikt Industrialiserings projekt som genomfördes. Förutom att fylla stolarna Produktionschef & Industraliseringsprojektledare genomfördes arbeten med Standardized Work & Shop Floor Management, händelsebaserad simulering samt simulering OLP Robot line, indirekt via Yaskawa. […]
 • SMED-analys med hjälp av AviX

  I projektet kunde ställtiden reduceras från 2.4 timmar till 1.04 timmar – 56.6 %. Samtidigt fick man nya uppdaterade ställinstruktioner. SMED-analys med hjälp av AviXVirtual Manufacturing har utbildningar inom SMED och kommer ge dig verktygen, tipsen och tekniken att implementera SMED i er verksamhet genom att: Metodiskt synliggöra icke värdeförädlande tid i ställtidsprocessen. Belysa icke värdeförädlande […]
 • Flytt av fabrik – Projektering av ny fabrik

  Virtual Manufacturing var med och genomförde en projektering av en ny fabrik samt flytt av befintlig fabrik. I projektet ingick metodnedbrytning, Processplanering, Produktionsflödesanalyser samt 2D layout och 3D layout. Verifiering av olika tänkbara produktionskoncept har genomförts sedan 2009. Vissa resultat verifieras i dagens fabrik.
 • Daniel Wigrgen – Industri 4.0 inte utan utmaningar

  Artikeln i tidningen Position om utmaningen inom Industri 4.0Att stärka den inhemska industrins konkurrenskraftighet är motivet för Industri 4.0. Men att nå dit är långt ifrån problemfritt och vägen dit kantas av utmaningar. Att stärka den inhemska industrins konkurrenskraftighet är motivet för Industri 4.0. Men att nå dit är långt ifrån problemfritt och vägen dit […]
 • Digital Twin där 3D scanningar blir verklighet

  Virtual Manufacturing har sedan 2007 scannat företag och industrilokaler runtom i världen för att ge en digital verklighet. Vårt uppdrag är nu att ge varje företag möjligheten med det enklaste och mest kraftfulla sättet att bygga och driva sin egen digitala tvilling till största möjliga potential. Digital Twin via 3D scanning och indoor Viewer Tekniken […]
 • Robotlyftet – Automations­checkar

  Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta. Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft […]